Účel vzniku Komory

Úvod
Děkujeme, že jste navštívili stránky Česko-filipínské obchodní komory, z.s. Na těchto stránkách se Vám pokusíme zprostředkovat obecné informace o Filipínách, o podnikatelských možnostech na tomto perspektivním trhu, představíme Vám činnost Komory, její probíhající projekty a vysvětlíme výhody Vašeho případného členství.
V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.

Účelem činnosti Komory je:

a) podporovat ekonomické vztahy mezi podnikateli a jinými subjekty majícími sídlo nebo místo působení v České republice a/nebo Filipínské republice, pokud jde o obchod, průmysl, finance, dopravu, technologii, odborné a další příbuzné činnosti;
b) podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou, hájit zájmy filipínského hospodářství v České republice, zájmy českého hospodářství ve Filipínské republice a podporovat zájmy členů Komory;
c) chránit a podporovat společné ekonomické zájmy členů Komory;
d) vyjadřovat a prosazovat názory členů Komory ve všech ekonomických, obchodních, finančních, průmyslových a jiných příbuzných otázkách;
e) sbírat a šířit informace týkajících se ekonomie, obchodu, průmyslu, financí, dopravy, technologie, odborných činností, daňových a jiných příbuzných otázek;
f) pomáhat členům Komory obchodujícím v České republice nebo uvažujícím o podnikání v České republice, aby dosáhli svých legitimních cílů;
g) organizovat obchodní mise do České republiky a Filipínské republiky, pořádat semináře, školení a konference;
h) vykonávat další činnosti vedoucí k rozvoji obchodních vztahů mezi podnikateli a jinými subjekty v České republice a Filipínské republice.

K dosahování účelu, ke kterému byla Komora založena, provádí tyto hlavní činnosti:

a) zastupování, podpora, koordinace a hájení hospodářských a profesionálních zájmů jejích členů;
b) umožnění vzájemných setkávání a výměny informací mezi členy;
c) podpora spolupráce a rozvoje česko-filipínských vztahů;
d) získávání a poskytování informací pro podnikatele o obchodních příležitostech, obchodních partnerech, legislativních podmínkách obchodování, zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů;
e) organizace společenských a vzdělávacích akcí zaměřených na obchodní vztahy;
f) shromažďování a poskytování informací o hospodářské situaci v České republice a Filipínské republice, o stavu a vývoji hospodářských a obchodně-politických otázek prostřednictvím publikací (oběžníků, výročních zpráv, oznámení a jiných publikací);
g) navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými kruhy obou zemí;
h) hájení hospodářských zájmů účastníků hospodářských vztahů na úrovni české a filipínské vlády, korporací veřejného práva a úřadů;