Problém chudoby patří k zásadním problémům Filipín a na její omezování je zaměřena řada vládních programů. Špatné podmínky dopadají především na děti, kde je chudoba nutí opouštět školy, vyhání je na ulici a nutí k těžké námezdní práci. Přestože řešení této situace je velmi složitý a dlouhodobý proces, cílem Komory v této oblasti je realizace projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb včetně participace na vládních akcích typu „Mléko do škol“, zavádění nových moderních vzdělávacích metod v rámci předškolního a základního vzdělávání i volnočasových aktivit dětí.

Dne 21. prosince 2018 bylo slavnostně předáno všech 1760 ks plyšových hraček nasbíraných dětmi ze ZŠ Václava Havla v Poděbradech, v rámci charitativní sbírky, pořádané Česko-filipínskou obchodní komorou.

Chtěli bychom tímto poděkovat dětem ZŠ Václava Havla v Poděbradech a jejich vedení a dále našemu dlouholetému partneru, společnosti DHL bez jejichž spolupráce a podpory by uspořádání sbírky a předání hraček manilským školákům nebylo možné. Předání hraček bylo opět velkou událostí, která tentokrát proběhla i za zájmu státní televize PTV.

Upoutavka-video

Děti ze ZŠ Václava Havla v Poděbradech darovaly své hračky filipínským školákům

Říjen 2018, Poděbrady, ZŠ Václava Havla, Prosinec 2018,

Sbirka-Manila-2018IMG_4350Sbirka-Manila-2018IMG_4339 Sbirka-Manila-2018IMG_4341 Sbirka-Manila-2018IMG_4342 Sbirka-Manila-2018IMG_4343 Sbirka-Manila-2018IMG_4344 Sbirka-Manila-2018IMG_4354 Sbirka-Manila-2018IMG_4355 img_20181012_125755 img_20181012_125119 img_20181003_075741

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prosinec 2018 Manila, Langka Street, Barangay 174 Area D. Camarin Caloocan City.

48367429_2442957839067039_5263139450929545216_n 48378519_2442958792400277_3361304997135384576_n 48423682_2442958982400258_893365708807733248_n 48423942_2442959082400248_7842343582206787584_n IMG_9588 IMG_9595 IMG_9715 IMG_9733-2k IMG_9739-2k

Zlepšování reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity šlechtitelských postupů mléčného skotu na Filipínách

Zlepšování reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity šlechtitelských postupů mléčného skotu na Filipínách

Herd of cows at spring green field hostein-cow

Hlavním cílem projektu bude zajištění vědeckovýzkumné spolupráce mezi českými a filipínskými odborníky na poli výzkum zlepšování reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity šlechtitelských postupů mléčného skotu na Filipínách. Za českou stranu bude realizaci projektu zajišťovat Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o, Filipíny bude representovat profesní nevládní organizací UPLB Foundation, Inc.

Zajištění dostatečného množství energie pro filipínské národní hospodářství i obyvatelstvo patří k velkým problémům této ostrovní země. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu životního prostředí se pozornost podpora v současné době soustřeďuje na obnovitelné zdroje energie a zvyšování jejich energetické kapacity. Vedle energie vody a větru patří k dalším významným zdrojům energie i slunce a biomasa. Velmi nadějným směrem, na který se zaměřila i naše Komora je rozvoj lokálního využití solárních jednotek u obytných domů, kde ve spolupráci s filipínskými autoritami připravuje konkrétní realizaci. Angažuje se i v další perspektivní oblasti, kterou je využití bohatých zdrojů biomasy (odpady ze zpracování kokosových ořechů, rýže, dřevní hmoty, odpadů živočišné výroby a komunálních odpadů) pro výrobu bioplynu a elektrické energie.

ENERGETIKA – VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

FV5

Zemědělství patří na Filipínách k důležitým hospodářským odvětvím a zabývá se jím 40 % obyvatel. Nejvýznamnější plodinou je kokosová palma z jejíchž plodů (kokosový ořech) se vyrábí kopra, která je dále využívána ve výživě lidí i hospodářských zvířat. Živočišná výroba, která je svým objemem podstatně nižší je zaměřena především na chov prasat, výroba hovězího masa a především mléka je nedostatečná a tyto komodity jsou zajišťovány převážně dovozem. Zemědělství bude na Filipínách i v následujícím období významným faktorem celkového hospodářského růstu a zemědělství patří spolu s bojem proti chudobě k významným prioritám současné vlády. Komora se svými aktivitami v této oblasti chce soustředit především do oblasti využití kopry ve výživě zvířat, zvyšování užitkovosti dojnic prostřednictvím moderních reprodukčních i krmivářských metod. V této oblasti již realizuje konkrétní projekty.

Využití jader kokosových ořechů

Kopra1

Kopra2

Problém chudoby patří k zásadním problémům Filipín a na její omezování je zaměřena řada vládních programů. Špatné podmínky dopadají především na děti, kde je chudoba nutí opouštět školy, vyhání je na ulici a nutí k těžké námezdní práci. Přestože řešení této situace je velmi složitý a dlouhodobý proces, cílem Komory v této oblasti je realizace projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb včetně participace na vládních akcích typu „Mléko do škol“, zavádění nových moderních vzdělávacích metod v rámci předškolního a základního vzdělávání i volnočasových aktivit dětí.

Sbírka hraček pro manilské školáky

JungmanV současné době ve spolupráci se ZŠ v Berouně organizujeme pro děti ze základní školy v Manile sbírku hraček, které jim budou předány na Vánoční svátky 2015.

sbirka-odvozDHL-10-2015IMG_2486sbirka-podekovani-09-2015plysaci

Hračky udělaly dětem ohromnou radost

IMG_2287

IMG_2323IMG_2284IMG_2266IMG_2446Certificate-of-Appreciation